• Головна
  • Офіційно
  • Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської ОДА інформує: "Щодо підготовки джерел теплової енергії до роботи в опалювальний період", та "Щодо підготовки теплових господарств до роботи в опалювальний період"

Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської ОДА інформує: "Щодо підготовки джерел теплової енергії до роботи в опалювальний період", та "Щодо підготовки теплових господарств до роботи в опалювальний період"

"Щодо підготовки джерел теплової енергії до роботи в опалювальний період"

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії,
теплових мереж і теплових пунктів до роботи в опалювальному періоді
2020 – 2021 років, попередження технологічних порушень на енергетичному
обладнанні та мережах під час проходження опалювального періоду
Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання заходів згідно з
вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду
(далі – ППТГдоОП), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики
України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 10.12.2008р. № 620/378, а саме:
- затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних
заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або
господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з
призначенням відповідальних осіб за їх виконання;
- розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт,
ремонтів і заміни устаткування;
- забезпечити укладення на наступний опалювальний період договорів на
постачання палива, електричної енергії та водопостачання;
- розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та
теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів, в
умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень в
системах теплопостачання;
- уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок
гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль відповідності
розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у
споживачів теплової енергії, їх пломбування;
- забезпечити розробку температурного графіка центрального
регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт роботи теплового
обладнання і мереж;
- провести ремонтні та профілактичні роботи н а теплових,
тепловикористовувальних установках і мережах у необхідних обсягах;
- провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у
теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплопостачання;
- виконати гідравлічні випробування кот лоагрегатів,
тепловикористовувальних установок, теплових мереж, систем опалення та ГВП
власних об’єктів на щільність та міцність, провести їх промивку;
- виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи
контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження
трубопроводів;
- відновити антикорозійне покриття та теплову ізо ляцію на трубопроводах
теплових мереж;
- привести у справний технічний стан обладнання теплових пунктів,
вузлів обліку теплової енергії, контрольно -вимірювальних пристроїв та
автоматики;
- укомплектувати відпов ідні підрозділи обслуговуючим персоналом,
провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування
персоналу щодо ліквідації технологічних порушень у системах
теплопостачання;
- укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та
технічною документацією;
- забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб;
- провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в
опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в
установлені терміни згідно вимогами розділу Х ППТГдоОП.
У термін до 01.07.2020р. надати на ел.пошту : Kharkivska@sies.gov.ua
копію розроблених заходів та розпорядчого документa, як им ці заходи
вводяться в дію, до Управління Держенергонагляду у Харківській області .
Заздалегідь письмово повідомити Управління Держенергонагляду у
Харківській області щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності
підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з
наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.
Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до Управління
Держенергонагляду у Харківській області стосовно залучення державних
інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з
метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних
та профілактичних робіт.

 

"Щодо підготовки теплових господарств до роботи в опалювальний період"

З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових
пунктів і місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання
(далі – ГВП) до роботи в опалювальному періоді 2020 – 2021 років,
попередження відмов у системах теплоспоживання під час проходження
опалювального періоду Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання
заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до
опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених спільним наказом
Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378, а саме:
- затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних
заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або
господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з
призначенням відповідальних осіб за їх виконання;
- уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок
гідравлічного режиму (за необхідності);
- забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових
лімітних звужувальних пристроїв, їх пломбування теплопостачальною
організацією;
- провести ремонтні та профілактичні роботи на
тепловикористовувальних установках, теплових мережах, системах
теплоспоживання у необхідних обсягах;
- провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у
теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;
- виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та
ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку;
- виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи
контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження
трубопроводів;
- відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах
теплових мереж;
- привести у справний технічний стан обладнання та засоби
вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих у теплових пунктах;
- укомплектувати відпов ідні пі дрозділи обслуговуючим персоналом,
провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування
персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання;
- укомплектувати теплові пункти т а робочі місця обслуговуючого
персоналу технічною документацією;
- провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в
опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в
установлені терміни згідно з вимогами розділу Х ППТГдоОП.
Надати у термін до 01.07.2020р. на ел.пошту : Kharkivska@sies.gov.ua
копію розроблених заходів та розпорядчого документa, яким ці заходи
вводяться в дію, до Управління Держенергонагляду у Харківській області .
Заздалегідь письмово повідомити Управління Держенергонагляду у
Харківській області щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності
підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з
наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.
Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до Управління
Держенергонагляду у Харківській області стосовно залучення державних
інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з
метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних
та профілактичних робіт.