Щодо присвоєння рангів державним службовцям за співвідношенням до спеціального звання, присвоєного в органах державної податкової служби

З метою правильного тлумачення вимог Закону України «Про державну службу» та Порядку присвоєння рангів державних службовців, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 в частині присвоєння рангів державним службовцям, які мають спеціальне звання, 'присвоєне в органах державної податкової служби України, Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує про наступне.

Ранги державним службовцям присвоюються відповідно до статті 39 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-УІ11 «Про державну службу» (далі - Закон) та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 (далі - Порядок).

Особі, яка має військове звання, дипломатичний ранг чи інше спеціальне звання та призначається на посаду державного службовця, присвоюється ранг відповідно до співвідношення між рангами державних службовців і військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями, затвердженого Порядком.

У разі наявності у державного службовця військового звання, або дипломатичного рангу, або іншого спеціального звання, яке відповідно до співвідношення передбачає присвоєння вищого рангу, йому присвоюється ранг відповідно до співвідношення.

Згідно із Додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 «Співвідношення між рангами державних службовців і спеціальними званнями працівників посадових осіб органів доходів і зборів» передбачено співвідношення спеціальних звань, присвоєних в органах доходів і зборів.

Співвідношення спеціального звання, присвоєного в органах державної податкової служби України до відповідного рангу державного службовця у вказаному Додатку не передбачено.

Разом з тим, відповідно до пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону УкрМ'йГи від 04.07.2013 № 404-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» спеціальні звання податкової та митної служби, встановлені цим Законом, присвоюються посадовим особам органів доходів і зборів, яким раніше було присвоєно спеціальні звання податкової служби України, за таким співвідношенням незалежно від займаних посад:

Спеціальні звання органів державної податкової служби

Спеціальні звання органів доходів і зборів

головний державний радник податкової служби

головний державний радник податкової та митної справи

державний радник податкової служби ї рангу

державний радник податкової та митної справи І рангу

державний радник податкової служби II рангу

державний радник податкової та митної справи 11 рангу

державний радник податкової служби III рангу

державний радник податкової та митної справи III рангу

радник податкової служби І рангу

радник податкової та митної справи І рангу

радник податкової служби II рангу

радник податкової та митної справи II рангу

радник податкової служби III рангу

радник податкової та ми тної справи III рангу

інспектор податкової служби І рангу

інспектор податкової та митної справи І рангу

інспектор податкової служби II рангу

інспектор податкової та митної справи II рангу

інспектор податкової служби III рангу

інспектор податкової та митної справи III рангу

 

інспектор податкової та митної справи IV рангу

молодший інспектор податкової та митної справи