Державні службовці зможуть здобути освітній ступінь магістра

Державні службовці зможуть здобути освітній ступінь магістра

16 травня 2018 року в залі засідань Коломацької районної державної адміністрації відбулася зустріч доцента кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту Державного управління, депутата Харківської обласної ради Котукова Олександра Анатолійовича з державними службовцями райдержадміністрації щдо вступу до Іституту.

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України здійснює прийом слухачiв на навчання
на основі вищої освіти за договорами, за денною, вечiрньою, заочною та заочно–дистанційною формами навчання для здобуття ступеня магістр за спеціальністю  281 «Публічне управління та адміністрування»

Олександр Анатолійович ознайомив присутніх з умовами, які визначені Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України. На навчання приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік