Надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг у грошовій формі

Надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг у грошовій формі

Надання пільг на оплату

 житлово – комунальних послуг у грошовій формі

 

Постановою Кабінету Міністрів України  від 17 квітня 2019 року №373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово –комунальних послуг у грошовій формі"  затверджено Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг  у грошовій формі.

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, та механізм надання громадянам у грошовій формі пільг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, централізованого водопостачання.

            Дія цього Порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги згідно із Законами України  (далі - пільговики).

            Право на отримання пільг, встановлених законами України, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї визначається управлінням соціального захисту населення - відповідно до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389.

Управління  соціального захисту населення на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр), та інформації, отриманої від виконавців комунальних послуг, розраховують щомісяця до 20 числа суму пільги виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім’ї, які мають таке право відповідно до законодавчих актів та з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування.

Якщо в одному житловому приміщенні право на пільги мають кілька пільговиків, розрахунок суми пільги здійснюється одному із таких пільговиків, який має право на більший за розміром відсоток знижки з оплати житлово-комунальних послуг, з урахуванням розміру пільг інших пільговиків.

Виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ “Ощадбанк” на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору .

За заявою пільговика, поданою управлінню соціального захисту населення до 15 жовтня (15 травня), у якій зазначаються виплатні реквізити, виплата пільги здійснюється у грошовій готівковій формі з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої  виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.

            АТ “Ощадбанк” веде у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходять на рахунок для виплати пільг, в розрізі кожного пільговика (далі - облікові записи пільговиків).

АТ “Ощадбанк” здійснює переказ коштів на рахунки  виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між АТ “Ощадбанк” та виконавцями комунальних послуг.

За підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати пільг на рахунки пільговиків в АТ “Ощадбанк”. У разі відсутності відкритого рахунка в АТ “Ощадбанк” рахунок відкривається за заявою пільговика до АТ “Ощадбанк”.

Залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, 20 грудня припиняють обліковуватись АТ “Ощадбанк” за такими обліковими записами пільговиків та протягом двох робочих днів повертаються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі.

У разі зміни адреси місця проживання пільговика управління соціального захисту населення за новим місцем проживання пільговика включає відомості про нього до реєстру пільговиків, який передається АТ “Ощадбанк” для коригування облікового запису пільговика.

Після закінчення опалювального сезону залишки коштів на рахунку для виплати пільг, відображені на облікових записах пільговиків, які утворилися станом на 1 червня, виплачуються пільговикам АТ “Ощадбанк” шляхом перерахування таких коштів на поточні рахунки зазначених осіб, відкриті в АТ “Ощадбанк”, про що АТ “Ощадбанк” інформує пільговика шляхом надсилання смс-повідомлень на  мобільний  телефон пільговика.

Виплата пільг у грошовій готівковій формі здійснюється шляхом перерахування управлінням соціального захисту населення коштів на рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”. Відшкодування поштових витрат АТ “Укрпошта” здійснюється управлінням соціального захисту населення за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.

Пільговик зобов’язаний повідомляти управлінню соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.

Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика, на вимогу управління соціального захисту населення повертається пільговиком до державного бюджету.

У разі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку.

За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати) пільговики звертаються до виконавців комунальних послуг.

За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів виконавцям комунальних послуг, пільговики звертаються до АТ “Ощадбанк”.

За отриманням інформації про будь-які питання, пов’язані з нарахуванням пільги, пільговики звертаються до управління  соціального захисту населення Коломацької райдержадміністрації за адресою: вул.Соборна,1, смт.Коломак або за  телефоном 56-4 - 49.