Типові порушення на підприємствах та установах з питань охорони праці

Типові порушення на підприємствах та установах з питань охорони праці

Валківське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області  повідомляє про типові порушення на підприємствах та установах з питань охорони праці.

  Помилки роботодавців в організації робіт з охорони праці бо залучення некваліфікованих фахівців з охорони праці нерідко призводять до наслідків, пов”язаних зі штрафними санкціями за порушення законодавства про охорону праці, а також до судових розглядів. На практиці виникають ситуації, що призводять до травматизму на виробництві з найтяжчими наслідками, запобігти яким цілком реально. Для цього працівникам необхідно дотримуватись інструкцій з охорони праці, а роботодавцю організовувати контроль за виконанням цих обов”язків.

    Практика показала, що найбільш поширені наступні порушення вимог нормативних актів в галузі охорони праці.

1. В організації відсутня служба охорони праці або фахівець з охорони праці.

2. Не проводяться обов”язкові попередні ( при вступні на роботу ) і періодичні медичні огляди працівників.

3. Не виконується атестація робочих місць за умовами праці.

4. Порушується порядок розслідування та облік нещасних випадків.

5. Не організовані навчання, перевірка знань вимог охорони праці, інструктаж та стажування працівників з охорони праці,немає інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, не організовані навчання і перевірка знань з охорони праці керівників та фахівців.

6. Працівники не забезпечені спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

7. Не організований належний контроль та дотримання працівниками дисципліни праці.

  

начальник відділення Фонду                         В.П. Ігнатов