Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 25 травня  2011 року № 160
 
ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається
гриф обмеження доступу "для службового користування"
 
1.        Економіка, промисловість та енергетика
1.1.     Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій.
1.2.     Відомості про фінансовий стан підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення (дебіторська, кредиторська заборгованість, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).
1.3.     Зведені відомості про складські запаси комплектуючих виробів і готової продукції підприємств, за винятком озброєння (боєприпасів, військової техніки, комплектуючи виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів).
1.4.     Відомості, які пов'язані з роботою підприємств щодо укладення договорів, контрактів та інформації про клієнтів.
 
2.        Кадрові питання
2.1.    Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов'язані.
2.2.    Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих за управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації,установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).
 
3.       Житлово - комунальне господарство
3.1.    Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об'єктів промисловості.
3.2.    Координати об\єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.
3.3.    Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.
3.4.    Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.
 
4.       Будівництво та архітектура
4.1.    Плани населених пунктів району , виконаних  на топографічних матеріалах у масштабі:
а)       1: 500000 і крупніше в будь-якій системі координат, крім державної;
б)       1: 100000 у державній системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки та місцевості.
4.2.    Топографічні, цифрові карти, фото плани і фотокарти масштабів 1: 10000 - 1: 50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК - 2000 або в системі координат СК - 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки Місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.
4.3.     Плани міст масштабу 1:10000 - 1: 20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на території України, створені в державній системі  координат УСК - 2000 або в системі координат СК - 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського  та  оборонного значення.
4.4.     Картографогеодезичні  дані,які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на території України, які  покривають площу в одному масиві понад 25 км2.
 
5.         Соціальний захист населення
5.1.     Персональні дані інвалідів, дітей - сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг.
5.2.     Персональні дані про одержувачів субсидій.
5.3.     Персональні дані користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматичного Реєстру пільговика (ЄДАРП).
 
6.        Цивільна оборона
6.1.     Зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення.
6.2.     Перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони (ЦО).
6.3.     Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення району.
6.4.     Відомості про інженерно - технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються  (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів району.
6.5.     Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно - технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) особливого періоду, що плануються  (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів району.
6.6.     Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦО (ЦЗ) на підприємствах, в установах, населених пунктах району.
6.7.     Зведені відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення в районі.
6.8.     Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.
6.9.     Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації при виникненні непередбаченої ситуації (НС) природного і техногенного характеру в районі.
6.10.   Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.
6.11.   Зведені відомості про хімічно небезпечні об’єкти господарської діяльності І -ІІІ ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані).
6.12.   Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально - технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.
6.13.   Документи зі зв’язку при проведенні радіо тренувань та інших заходів.
6.14.   Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.
 
7.        Охорона здоров'я
7.1.     Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові , її препаратів станціями переливання крові.
 
8.         Релігія
8.1.     Орієнтування щодо  врегулювання конфліктних ситуацій, що можуть виникнути на релігійному ґрунті.
8.2.      Інформація , отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов'язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ’ї, мусульманстві тощо.
8.3.     Щорічний звіт про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації.
8.4.     Орієнтування про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.
 
9.        Зв'язок
9.1.     Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення, що  не становлять державну таємницю.
9.2.     Відомості про радіодані  районного, обласного та державного рівня системи радіозв’язку, що  не становлять державну таємницю.
9.3.     Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну техніку, їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництво, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.
 
10.      Технічний захист інформації
10.1.   Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом, володіння якими дає змогу ініціювати несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-комунікаційній системах.
10.2.   Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту), призначених для захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній.
10.3.   Відомості про діючі в районній державній адміністрації нормативні документи з питань технічного захисту інформації.
10.4.   Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.
 
11.      Охорона державної таємниці
11.1.   Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.
11.2.   Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатура секретних справ.
11.3.   Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних документів.
11.4.   Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.
11.5.   Відомості про надання та скасування допуску до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
11.6.   Відомості щодо облікової картки про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.
11.7.   Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.
11.8.   Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньооб’єктового режиму.
11.9.   Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.
 
12.      Оборонна та мобілізаційна робота
12.1.   Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (440-05) щодо:
виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;
виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;
виробництва т поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;
мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання послуг в особливий період; кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування;
забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
показників із праці  та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період;
підготовки фахівців у закладах освіти району на особливий період;
надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в районі в особливий період;
виробництва найважливішої цивільної промислової продукції району в особливий період;
номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в районній державній адміністрації, на підприємствах, в установах. Організаціях району, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;
потреби сільського господарства району в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.
12.2.   Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки району.
12.3.   Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів із питань мобілізаційної підготовки економіки району.
12.4.   Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства району.
12.5.   Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району.
12.6.   Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
12.7.   Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду.
12.8.   Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи і організації району.
12.9.   Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району.
12.10. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.
 
13.      Безпека і охорона правопорядку
13.1.   Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.
 
14.      Архівна справа
 14.1.  Протоколи засідань експертно-перевірних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу "Для службового користування".
 
15.     Інше
15.1. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.
 
 
Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                                                            С.В.Беспалий