Реєстр соціальних послуг

 Дані  суб'єкта, що надає соціальні послуги  Соціальні  послуги, що надаються суб'єктом  (вказувати у відповідності із наказом Мінсоцполітики від 03.09.2012 №537) Соціальні групи, яким надаються соціальні послуги
Повне та   скорочене   найменування (для юридичних осіб) Прізвище, імя, по батькові    (для фізичних осіб-підприємців) Організаційно-правова форма  Юридична адреса Фактична адреса знаходження Контактні телефони, факс, адреса електронної пошти Веб-сторінка  (за наявності)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Відділ з надання соціальних послуг Коломацької селищної ради 0 420 Орган місцевого самоврядування Харківська обл., Коломацький р-н, смт Коломак,вул.Гетьмана  І. Мазепи,2 Харківська обл., Коломацький р-н, смт Коломак,вул.Соборна,1 576656128 0 догляд вдома, з влаштування до сімейних форм виховання; з соціальної адаптації; з соціальної інтеграції; з соціальної реабілітації; щодо кризового та екстренного втручання; консультування; соціальний супровід та супроводження; представництво інтересів; посередництво(медіація); з соціальної профілактики. громадянам  похилого віку,інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності,але не більш як чотири місяці),які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу,стихійним лихом,катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей,дітей інвалідів,осіб похилого віку,інвалідів),якщо середньомісячний сукупний дохід сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї,жінкам,які народили дитину та мають намір відмовитись від неї,сім’ям внутрішньопереміщеним особам,особам,які мають нарко-алкозалежність,особам з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування(від 18 до23 років),сім’ям (особам),які постраждали від насилля,особам,які постраждали від торгівлі людьми,особам, які звільнились з місць позбавлення волі та неповнолітніми, які перебувають на обліку в КМСД, які схильні до правопорушень, особам,яких стосується проблема ВІЛ/СНІДу, сім’ям та особам з функціональними обмеженнями.