Розпорядження від 3 лютого 2011 року № 30 "Про реалізацію завдань у сфері державної кадрової політики, визначених актами і дорученнями Президента України, та додержання законодавства державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самовряду