Розпорядження від 28 грудня 2012 року № 313 "Про затвердження Плану заходів щодо попередження корупції на 2013 рік"

УКРАЇНА

КОЛОМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

28.12.2012

смт. Коломак

№ 313

 

 

 

Про затвердження Плану заходів щодо попередження

корупції на 2013 рік

 

 

Відповіднодо статтей 2,6,39,41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції:

 

1.            Затвердити План заходів щодо попередження корупції на 2013 рік у районній державній адміністрації (надалі - План заходів), що додається.

 

2.            Відповідальним виконавцям інформувати районну державну адміністрацію в терміни, установлені Планом заходів.

 

3.            Координацію роботи по виконанню цього розпорядження покласти на відділ організаційно - кадрової роботи (Обихвост Н.П.), контроль - на керівника апарату районної державної адміністрації Каторгіну І.В.

 

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації

 

 

М.І.СНУРНІКОВ

 

 

 


                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                  Розпорядження

                                                                                                                                                  голови районної

                                                                                                                                                  державної адміністрації

                                                                                                                                                  28.12.2012 № 313

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо попередження корупції на 2013 рік

у районній державній адміністрації

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.      

Розробити та затвердити плани заходів щодо попередження корупції на 2013 рік з урахуванням змін в антикорупційному законодавстві та місцевих умов і особливостей

До

21 січня 2013 року

Структурні підрозділи РДА

2.      

Продовжити практику обов’язкових і систематичних заслуховувань керівників структурних підрозділів на засіданнях колегій, виробничих нарадах щодо комплексного виконання антикорупційного законодавства, визначати відповідальним за ведення цієї роботи, конкретні завдання і строки усунення недоліків

Протягом року

Структурні підрозділи РДА

3.      

Узагальнювати практику реагування керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо осіб, притягнутих судами до адміністративної відповідальності за корупційні діяння. Результати аналізу використовувати з профілактичною метою та для вжиття необхідних заходів на засіданнях колегії, виробничих нарадах, зборах трудових колективів

Протягом року

Структурні підрозділи РДА

4.      

Аналізувати скарги та звернення громадян до районної державної адміністрації, в яких вбачається порушення державними службовцями існуючого антикорупційного законодавства. Отримані результати розглядати, з відповідними висновками та рекомендаціями, на виробничих нарадах

Протягом року

Загальний відділ апарату,

структурні підрозділи РДА

5.      

Розглянути на апаратній нараді райдержадміністрації питання "Про запобігання проявам корупції серед державних службовців за підсумками 2012 року"

Січень

2013 року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату, структурні підрозділи РДА

6.      

Провести підсумкову антикорупційну нараду з державними службовцями, відповідальними за організацію та ведення профілактичної роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації

Лютий

2013 року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату, структурні підрозділи РДА

7.      

Активізувати проведення спільної антикорупційної роботи з органами місцевого самоврядування з питань попередження корупції, надавати методичну допомогу та контролювати процес усунення виявлених недоліків

Протягом року

Керівництво РДА.

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату РДА

8.      

Постійно проводити планові цільові перевірки структурних підрозділів щодо виконання Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції". Визначати конкретні завдання та строки усунення недоліків відповідальним за ведення антикорупційної роботи, систематично заслуховувати їхні звіти на виробничих нарадах

Протягом року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату РДА

9.      

Надавати обласній державній адміністрації:

-         аналітичну інформацію щодо виконання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" згідно до відповідного графіку

За графіком

ХОДА

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату РДА

10.            

Надавати райдержадміністрації  цифрову і текстову інформацію щодо організованих і проведених антикорупційних заходів.

Щоквар-

тально,

до 5 числа наступного місяця

Керівники структурних підрозділів РДА

11.            

Надавати облдержадміністрації інформаційно-аналітичні  довідки щодо забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері державної служби

Щоквар-

тально,

до 5 числа наступного місяця

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату, структурні підрозділи РДА

12.            

Організувати необхідну підготовчу роботу та забезпечити своєчасне декларування доходів державними службовцями за 2012 рік, надати відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації необхідну інформацію

До 25 квітня 2013 року

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату, структурні підрозділи РДА

13.            

Висвітлювати кожен факт корупційних діянь, вчинений державними службовцями, та своєчасно інформувати громадськість щодо застосування до правопорушників відповідних адміністративних заходів з метою надання прозорості і відкритості у діяльності органів виконавчої влади

Протягом року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату РДА

14.            

Продовжити практику інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією ("правова консультація", "гаряча телефонна лінія", тощо)

Протягом року

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату РДА

15.            

Систематично друкувати різножанрові антикорупційні матеріали рубрики "Запобігання проявам корупції" на сторінках районної газети

Протягом року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату РДА

16.            

Проаналізувати роботу з профілактики корупції у 2012 році, розглянувши її результати на засіданні колегії райдержадміністрації та нарадах в структурних підрозділах районної державної адміністрації

Січень - лютий 2013 року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату, структурні підрозділи РДА

17.            

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, наявності управлінського досвіду

Протягом року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату, керівники структурних підрозділів РДА

18.            

Розглядати на виробничих  нарадах питання щодо попередження правопорушень і зловживань у бюджетній сфері.За результатами розгляду визначити конкретні заходи, які будуть спрямовані на усунення недоліків

Протягом року

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

19.            

Аналізувати використання коштів резервного фонду районного бюджету

Щоквартально

Відділ з питань надзвичайних ситуацій,

фінансове управління РДА

20.            

Посилити контроль за цільовим, ефективним використанням бюджетних коштів, створенням дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері

Протягом року

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

21.            

Проводити моніторинг по орендній платі за майнові та земельні паї. Здійснювати перевірки  сільськогосподарських підприємств району  по дотриманню законодавства в процесі реформування аграрного комплексу району

Протягом року

Управління агропро-мислового розвитку РДА

22.            

Проводити внутрішній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель, законодавства з фінансових питань у підвідомчих структурах

Протягом року

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

23.            

Організувати навчання в структурних підрозділах райдержадміністрації щодо правильності заповнення декларацій держслужбовцями

Березень 2013 року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату РДА

24.            

Регулярно проводити навчання,  семінари, тренінги з питань запобігання корупції, поглиблення антикорупційних знань та підвищення правової культури і свідомості державних службовців

Протягом року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату.

Структурні підрозділи районної держадміністрації

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації     

 

 

 

І.В.Каторгіна

/Обихвост/