Розпорядження від 27 грудня 2011 року № 313 "Про затвердження Плану заходів щодо попередження корупції на 2012 рік"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

27.12.2011

смт. Коломак

№ 313

 

Про затвердження Плану заходів щодо попередження корупції на 2012 рік

 

        Відповіднодо статтей 2,6,39,41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції:

 

1.           Затвердити План заходів щодо попередження корупції на 2012 рік у районній державній адміністрації (додається).

2.           Відповідальним виконавцям інформувати райдержадміністрацію у встановлені Планом заходів щодо попередження корупції на 2012 рік терміни.

3.           Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                                             М.І.СНУРНІКОВ

 /Вернигора/

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО             

 Розпорядження голови

 районної державної адміністрації

  27.12.2011 № 313

 

ПЛАН

заходів щодо попередження корупції на 2012 рік

у районній державній адміністрації

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.       

Розробити та затвердити плани заходів щодо попередження корупції на 2012 рік з урахуванням змін в антикорупційному законодавстві та місцевих умов і особливостей.

До

20 січня 2012 року

Управління, відділи, служби РДА

2.       

Продовжити практику обов’язкових і систематичних заслуховувань керівників структурних підрозділів на засіданнях колегій, виробничих нарадах щодо комплексного виконання антикорупційного законодавства, визначати відповідальним за ведення цієї роботи, конкретні завдання і строки усунення недоліків.

Протягом року.

Управління, відділи, служби РДА

3.       

Узагальнювати практику реагування керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо осіб, притягнутих судами до адміністративної відповідальності за корупційні діяння. Результати аналізу використовувати з профілактичною метою та для вжиття необхідних заходів на засіданнях колегії, виробничих нарадах, зборах трудових колективів.

Протягом року.

Управління, відділи, служби   РДА

4.       

Аналізувати скарги та звернення громадян до районної державної адміністрації, в яких вбачається порушення державними службовцями існуючого антикорупційного законодавства. Отримані результати розглядати, з відповідними висновками та рекомендаціями, на виробничих нарадах.

Протягом року.

Загальний відділ апарату райдержадміністрації, управління, відділи, служби РДА

5.       

Розглянути на апаратній  нараді райдержадміністрації  питання "Про запобігання проявам корупції серед державних службовців за підсумками 2011 року"

Січень

2012 року

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату, структурні підрозділи РДА

6.       

Провести підсумкову антикорупційну нараду з державними службовцями, відповідальними за організацію та ведення профілактичної роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації

 

Лютий

2012 року

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату, структурні підрозділи РДА

7.       

Активізувати проведення спільної антикорупційної роботи з органами місцевого самоврядування з питань попередження корупції, надавати методичну допомогу та контролювати процес усунення виявлених недоліків.

Протягом року.

Керівництво РДА.

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату РДА

 

8.       

Постійно проводити планові цільові перевірки структурних підрозділів щодо виконання Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції". Визначати конкретні завдання та строки усунення недоліків відповідальним за ведення антикорупційної роботи, систематично заслуховувати їхні звіти на виробничих нарадах.

Протягом року.

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату РДА

9.       

Надавати обласній державній адміністрації:

-          аналітичну інформацію щодо виконання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" згідно до відповідного графіку

За графіком

ХОДА

 Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату РДА

10.   

Надавати райдержадміністрації  цифрову і текстову інформацію щодо організованих і проведених антикорупційних заходів.

Що

квартально,

до 5 числа наступного місяця

Керівники структурних підрозділів РДА

11.   

Надавати облдержадміністрації інформаційно-аналітичні  довідки щодо забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері державної служби

Що

квартально,

до 5 числа наступного місяця

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату, структурні підрозділи РДА

12.   

Організувати необхідну підготовчу роботу та забезпечити своєчасне декларування доходів державними службовцями за 2011 рік, надати відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації необхідну інформацію.

До 25 квітня 2012 року.

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату, управління, відділи, служби РДА

13.   

Висвітлювати кожен факт корупційних діянь, вчинений державними службовцями, та своєчасно інформувати громадськість щодо застосування до правопорушників відповідних адміністративних заходів з метою надання прозорості і відкритості у діяльності органів виконавчої влади.

Протягом року.

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату РДА

14.   

Продовжити практику інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією ("правова консультація", "гаряча телефонна лінія", тощо).

Протягом року.

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату РДА

15.   

Систематично друкувати різножанрові антикорупційні матеріали рубрики "Запобігання проявам корупції" на сторінках районної газети

Протягом року.

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату РДА

16.   

Проаналізувати роботу з профілактики корупції у 2011 році, розглянувши її результати на засіданні колегії райдержадміністрації та нарадах в  структурних підрозділах районної державної адміністрації

 

Січень - лютий 2012 року

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи РДА

17.   

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, наявності управлінського досвіду.

Протягом року.

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів РДА

18.   

Розглядати на виробничих  нарадах питання щодо попередження правопорушень і зловживань у бюджетній сфері.

За результатами розгляду визначити конкретні заходи, які будуть спрямовані на усунення недоліків.

Протягом року.

Управління, відділи,

служби РДА

19.   

Аналізувати використання коштів резервного фонду районного бюджету.

Щоквартально

Відділ з питань НС, фінансове управління РДА

20.   

Посилити контроль за цільовим, ефективним використанням бюджетних коштів, створенням дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері.

Протягом року

Управління, відділи, служби РДА

21.   

Проводити моніторинг по орендній платі за майнові та земельні паї. Здійснювати перевірки  сільськогосподарських підприємств району  по дотриманню законодавства в процесі реформування аграрного комплексу району.

Протягом  року

Управління агропро-мислового розвитку РДА

22.   

Проводити внутрішній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель, законодавства з фінансових питань у підвідомчих структурах.

Протягом року

Управління, відділи, служби РДА

23.   

Організувати навчання в структурних підрозділах райдержадміністрації щодо правильності заповнення декларацій держслужбовцями.

Березень 2012 року

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату РДА

24.   

Регулярно проводити навчання,  семінари, тренінги з питань запобігання корупції, поглиблення антикорупційних знань та підвищення правової культури і свідомості державних службовців.

Протягом року.

Відділ організаційно-кадрової  роботи апарату, управління, відділи, служби РДА

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                               С.В.Беспалий

 /Вернигора/