План роботи Коломацької районної державної адміністрації з питань запобігання і протидії корупції на 2014 рік

ПОГОДЖУЮ
 
Перший заступник голови
Коломацької районної державної адміністрації
_____________________М.І. Снурніков
«16» грудня 2013року
ПЛАН
роботи Коломацької районної державної адміністрації з питань запобігання і протидії корупції на 2014 рік
 
№ п/п
Зміст роботи
Строки
виконання
Виконавці
1
2
3
4
1.
 З метою виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.09.2013 № 362 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення» та розпорядження голови Коломацької районної державної адміністрації від 09.10.2013 року № 181 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення» інформувати голову районної державної адміністрації та відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації про виконання розпорядження
постійно
Обихвост Н.П.
2.
 Уживати заходів щодо недопущення будь - якої можливості виникнення конфлікту інтересів державними службовцями. У разі його виникнення невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів
постійно
Обихвост Н.П.
3.
 Забезпечити обов’язкове надання до відділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в одному державному органі.
У разі виникнення обставин щодо обмеження роботи близьких осіб, негайно вживати заходів щодо їх усунення
постійно
Обихвост Н.П.
4.
 У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами райдержадміністрації, інформувати голову районної державної адміністрації та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції
постійно
Обихвост Н.П.
5.
 Згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10.07.2013 № 48-к «Про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави» забезпечити проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави
постійно
Обихвост Н.П.
6.
 На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1072 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення», постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звітів про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» розробити перелік питань щодо перевірок структурних підрозділів районної державної адміністрації
січень - березень
Обихвост Н.П.
7.
 З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (зі змінами), за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводити службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
постійно
Обихвост Н.П.
8.
 Згідно з Планом роботи ради по роботі з кадрами при районній державній адміністрації на 2014 рік розглянути питання «Про організацію роботи щодо запобігання і протидії проявам корупції та її результати в Коломацькій районній державній адміністрації»
II-IV квартали
Обихвост Н.П.
9.
 Провести навчання з керівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо виконання вимог ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (зі змінами)
лютий - березень
Обихвост Н.П.
10.
 На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (зі змінами) здійснити контроль за своєчасним поданням відповідними суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та своєчасного оприлюднення в установленому порядку відомостей, зазначених у таких деклараціях за минулий рік осіб
до 1 травня
Обихвост Н.П.
11.
 З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (зі змінами) організувати проведення навчання та співбесід з державними службовцями структурних підрозділів районної державної адміністрації, на яких покладені обов’язки щодо проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
лютий
Обихвост Н.П.
12.
 На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» надати допомогу державним службовцям структурних підрозділів районної державної адміністрації у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
лютий - березень
Обихвост Н.П.
 
13.
 Здійснювати контроль за виконанням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1072 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення» з метою своєчасного інформування голови районної державної адміністрації про вжиті заходи
щоквартально
Обихвост Н.П.
14.
 На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звітів про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції», з метою своєчасного інформування спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики надавати голові районної державної адміністрації інформацію про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва, зокрема про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави
до 5 лютого
Обихвост Н.П.
15.
 На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки» здійснити аналіз виконання заходів щодо реалізації зазначеної вище Державної програми в районній державній адміністрації
січень
Обихвост Н.П.
16.
 Здійснювати аналіз обліку працівників органу виконавчої влади, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень
щомісяця
Обихвост Н.П.
17.
 З метою формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції забезпечити висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів
щомісяця
Обихвост Н.П.
18.
 З метою забезпечення завдань та заходів по профілактиці правопорушень, на апаратних нарадах райдержадміністрації  доводити до керівників структурних підрозділів інформацію про стан додержання антикорупційного законодавства державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування
щомісяця
Обихвост Н.П.
19.
 Брати участь у роботі конкурсних комісій з відбору кандидатів на посади державних службовців
протягом кварталу
Обихвост Н.П.
20.
 З метою виконання вимог антикорупційного законодавства прийняти участь в роботі постійно діючого тематичного семінару для підвищення кваліфікації працівників кадрових служб органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.
постійно
Обихвост Н.П.
21.
 З метою організації практичної допомоги, взаємодії в реалізації завдань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», а також своєчасного інформування та підготовки звітів, брати участь у комплексних перевірках структурних підрозділів районної державної адміністрації та районних державних адміністрацій щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства
за графіком
Обихвост Н.П.
22.
 Перевірка та надання практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації в питаннях запобігання і протидії корупції
за графіком
Обихвост Н.П.
23.
 Вживати заходи щодо надання судами органам державної влади, органам місцевого самоврядування копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, щодо осіб, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, відповідно до вимог статей 21 та 22 закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (зі змінами)
постійно
Обихвост Н.П.
 
 
Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                    І.В. Каторгіна
 
Обихвост 56-1-37