Заходи щодо мінімізації можливості конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням
голови районної
державної адміністрації
від 09.10.2013 №181
 
ЗАХОДИ
щодо мінімізації можливості конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення
 
         1.      Уживати заходів щодо недопущення будь – якої можливості виникнення конфлікту інтересів державним службовцем. У разі його виникнення невідкладно у письмовій формі повідомляти у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.
 
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації,структурні підрозділи районної державної адміністрації
 
 
Постійно
 
 
         2.      Забезпечити обов’язкове надання до відділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в одному державному органі.
 
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації
 
 
 
Постійно
 
 
         3.      Забезпечити проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави.
 
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації
 
 
 
Постійно
 
 
         4.      Проводити роботу з роз’яснення положень антикорупційного законодавства та попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби.
 
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації
 
 
 
Постійно
 
 
         5.      Провести нараду з державними службовцями апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації по роз’ясненню питань урегулювання конфлікту інтересів та здійснення заходів щодо недопущення конфлікту інтересів у разі його виникнення.
 
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
 
 
Листопад 2013 року
 
 
         6.      Активізувати роботу з державними службовцями щодо запобігання створенню можливостей виникнення конфлікту інтересів під час розгляду звернень громадян, юридичних та фізичних осіб.
 
Відділ організаційно – кадрової роботи, загальний відділ  апарату районної державної адміністрації
 
 
Постійно
 
 
         7.      Систематично здійснювати аналіз інформації правоохоронних і судових органів щодо притягнення державних службовців до адміністративної та кримінальної відповідальності за скоєння корупційних правопорушень.
 
 
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
 
 
Постійно
 
 
         8.      Забезпечити, в разі притягнення державних службовців до адміністративної та кримінальної відповідальності, застосування до винних відповідних заходів реагування, передбачених законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про правила етичної поведінки», «Про державну службу».
 
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації
 
 
Постійно
 
 
         9. Забезпечити перевірку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації нормативно – правового характеру, а також з кадрових питань, на наявність корупціогенних факторів, з метою попередження вчинення корупційних правопорушень та унеможливлення виникнення конфлікту інтересів.
 
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
 
 
Постійно
 
 
         10. Здійснювати постійний аналіз включення службових осіб до складу колегіальних органів (комісій, колегій, ради тощо) з метою попередження конфлікту інтересів.
 
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації
 
 
Постійно
 
 
         11. Здійснювати перевірку фактів своєчасності подання декларацій, перевірку декларацій на наявність конфлікту інтересів, поводити логічний та арифметичний контроль декларацій.
 
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
 
 
Постійно, починаючи з 01 січня       2014 року.
 
 
         12. Забезпечення оприлюднення відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік голови районної державної адміністрації та його заступників, потягом         30 днів з дня їх подання шляхом розміщення  на офіційному веб – сайті районної державної адміністрації або опублікування в офіційному друкованому виданні.
 
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, сектор масових комунікацій та інформаційно – комп’ютерного забезпечення апарату районної державної адміністрації
 
 
Постійно
 
 
         13. Здійснювати контроль за своєчасністю подання і оприлюднення декларацій суб’єктами декларування та розміщення відомостей, зазначених у деклараціях, на офіційному веб – сайті районної державної адміністрації або в офіційному друкованому виданні.
 
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
 
 
Постійно, починаючи з 01 січня       2014 року.
 
 
 
Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                      І.В. Каторгіна
 
Обихвост